بسم الله الرحمن الرحیم

ما به تمدن اسلامی باور داریم

و به همهٔ هم‌باورانمان خدمت می‌کنیم

با آموزش در راستای هجرت به تمدن اسلامی

مقالات

حالمان را بهتر کنیم
مهارتهای زندگی

چگونه حالمان را بهتر کنیم؟ (پادکست)

چقدر خوب می‌شد اگر در این اوضاع نا به سامان، فرشته‌ای کنار دستمان می‌نشست و حال ما را خوب می‌کرد. اگر یک چنین فرشته‌ای داشتید قدرش را بدانید چون متأسفانه خیلی کمیابند و اگر نداشتید چی؟! آیا باید بنشینید و غصه بخورید و بگذارید حالتان بد بماند؟

ادامه مطلب »