درباره ما

رسالت ما

قرآن کریم، افق تمدن اسلامی در گستره‌ی حیات بشری را به رهبری منجی آخر الزمان (عج) پیش‌بینی کرده است(۱) و ما به این افق باور داریم و برای آن حرکت می‌کنیم.

لازمهٔ این حرکت شناخت وضع موجود (وضعیت انقلاب اسلامی در جهان معاصر)، شناخت وضع مطلوب (تمدن مهدوی) و گذار از وضع موجود به وضع مطلوب است.

هجرة در خدمتِ این رسالت است، برای آن‌هایی که به این آینده‌ی قریب باور دارند(۴) و حاضرند زندگیِ خود را وقفِ آن کنند که برکت زندگیِ همه‌ی ما در این مسیر است(۵). این‌جا آموزشی‌ست برای آینده سازان تمدن اسلامی.

شناخت وضع موجود

ما در جهانی نفس می‌کشیم که تمدن غرب مدرن داعیه جهان‌شمولی دارد و شرق و غرب عالم را فرا گرفته است. از کرهٔ شمالی و جنوبی گرفته تا هند و آفریقای جنوبی و برزیل و… همگی بر مبنای تفکر مدرن زیست می‌کنند. از طرز لباس گرفته تا مدل‌های حکومت‌داری.

تعامل تمدن غربی با سایر تمدن‌ها، جوامع و قومیت‌ها، یک تعامل سازندهٔ دوطرفه نیست، بلکه یک تعامل هژمونیک (سیطره جوی) یکطرفه، از موضع بالا به پایین است. با القای برچسب دوگانهٔ کاذبی تحت عنوان‌هایی مثل مدرن و قدیم، مترقی و عقب‌مانده، می‌گوید: «یا فکر مرا می‌پذیری یا یک وحشی عقب‌مانده‌ای!»

از طرف دیگر گفتمانی در مناسبات جهانی ظهور کرده به نام «مکتب اهل‌بیت» که آن‌ها از جانب این گفتمان احساس تهدید می‌کنند و آن را به نام «هلال شیعی» می‌شناسند. طبیعی است که آن‌ها هیچ گاه با پیروان گفتمان وارد تعامل سازنده نخواهند شد و سال‌ها شاهد انواع هجمه‌ها از طرف آن‌ها علیه انقلاب اسلامی هستیم. ما در این جنگ فکری-عقیدتی نیاز داریم تا افکارمان را مسلح کنیم. این همان جهاد تبیین است.

دکمه بازگشت به بالا